เชียงราย. //. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ตรวจงานด้านอุทกภัย ป้องกันน้ำหลากดินถล่ม

ภาพ/ข่าว.         กิตติคุณ มั่นคงดี

Related posts