นนทบุรี //. เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมสัมมนา รูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ กฎบัตร

วันที่ 7 มืถุนายน 2562 เวลา 09 . 00 น.นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นำคณะ ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมสัมมนา รูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ กฎบัตร ที่ ศูนย์ประชุมโรงแรมริชมอนด์สไตลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

พร้อมด้วยนางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์ ,นายสมิต เสริมนิภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง,นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผอ.สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม,นายเผด็จ ชวนานนท์ ประธานชมรมโรงแรมนครสวรรค์

ร่วมในการประชุมนานาชาติวิชาการผังเมืองครั้งที่ 5 ปี 2562 “การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยข้อตกลงร่วมกันของสังคม รูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมริชมอนด์สไตลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลประกอบการวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆ ของเทศบาลนครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts