นนทบุรี /// นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์, ร่วมสัมมนา รูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นางสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์, ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมสัมมนา รูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ กฎบัตร  ที่ ศูนย์ประชุมโรงแรมริชมอนด์สไตลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

โดยมี นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ และนายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ ประธานสภาเทศบาลนครนครสวรรค์ นำคณะร่วมสัมนา

ร่วมในการประชุมนานาชาติวิชาการผังเมืองครั้งที่ 5 ปี 2562 “การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยข้อตกลงร่วมกันของสังคม รูปแบบการพัฒนาใหม่เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและเศรษฐกิจ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมโรงแรมริชมอนด์สไตลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลประกอบการวางแนวทางการพัฒนาพื้นที่ด้านต่างๆ ของเทศบาลนครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts