นครสวรรค์ /// เทศบาลนครนครสวรรค์ ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ ด้านภาคเกษตรในครัวเรือนพร้อมศึกษาแหล่งเรียนรู้ Play and learn เพลินวิถีเกษตร( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครเทศบาลนครนครสวรรค์  ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ ด้านภาคเกษตรในครัวเรือนพร้อมศึกษาแหล่งเรียนรู้ Play and learn เพลินวิถีเกษตร

โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านภาคเกษตรในครัวเรือนพร้อมศึกษาแหล่งเรียนรู้ Play and learn เพลินวิถีเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนางสาวณิชนันทน์ ฤทธิคง ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู คณะนักเรียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม ณ นาลุงมี หมู่บ้านหาดเสลา จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้พัฒนาทักษะด้านการเกษตรในครัวเรือนไปต่อยอดใช้ในชีวิตประจำวันและการเรียนการสอน อีกทั้งส่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนสูงขึ้น เกิดความสนใจใฝ่รู้ทางวิทยาศาสตร์และเกษตรในครัวเรือนสามารถนำไปใช้ในการแสวงหาความรู้ต่อไปในอนาคตและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมปลูกฝังให้นักเรียนรักท้องถิ่นวิถีเกษตรในชุมชนของตนเอง ตลอดจนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

ในส่วนของกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นายอาทิตย์ นิมา,นายดิเรก ชื่นโพธิ์,นายกมล สังข์อ่อน เจ้าของ “นาลุงมี” รวมถึงวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตามแต่ละฐาน มาร่วมบรรยายให้ความรู้พร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติจริง โดยมีนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์เข้าร่วมอบรมจำนวน 200 กว่าคน ซึ่งกิจกรรมจะถูกแบ่งออกเป็น 10 ฐานการเรียนรู้โดยในแต่ละฐานจะใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้าไปสอดแทรกให้เด็กได้เรียนรู้ ซึ่งแต่ละฐานประกอบด้วย
ฐานที่ 1 วิถีชีวิตชาวนา
ฐานที่ 2 บวร (บ้าน วัด โรงเรียน)
ฐานที่ 3 ขนมหวานที่ฉันชอบ
ฐานที่ 4 ศิลปะชุมชน
ฐานที่ 5 เกษตรสมุนไพร
ฐานที่ 6 งานประดิษฐ์ ทักษะอาชีพ
ฐานที่ 7 เรียนรู้เรื่องสวนผลไม้
ฐานที่ 8 การเพาะเห็ดนางฟ้า สร้างรายได้
ฐานที่ 9 น้ำยาอเนกประสงค์
ฐานที่ 10 การทอผ้า ทอทักษะชีวิต

ทั้งนี้กิจกรรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ โดยสอดแทรกสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวในชีวิตประจำวันเข้าไป โดยให้เด็กเลือกตามความสนใจและสามารถนำไปต่อยอดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อไป

ภาพ/ข่าว     ปชส.ท.นครนครสวรรค์

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts