นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมคณะ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก พร้อมคณะ นำแจกันดอกไม้ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และร่วมลงนามถวายพระพร พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ตามโครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ


โดยมี ร.ต.ต.วิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรี นางวรรณา สังข์ทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน จำนวน 90 คน

เนื่องด้วยเป็นวันข้าวและชาวนาไทยแห่งชาติ จึงเดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย นาเฮียใช้ จังหวัดสุพรรณบุรี
คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา และทีมงานนาเฮียใช้ ต้อนรับ และเผยแพร่คุณงามความดีของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสอดแทรกพระราชกรณียกิจของ ในหลวงรัชกาลที่9 ให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความยากลำบากในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนาน


ภาพ สำเริง
ข่าว กษิภณ

Related posts