เชียงใหม่. //. สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา ที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการและป้องกันภัยน้ำท่วม ดินถล่ม ปี 2562

วันที่ 4 มิถุนายน 2 563 เวลา 14:00 น. นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ ร .ท.ว่าที่ สายรุ้งกลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา ที่ 1 เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเตรียมการและป้องกันภัยน้ำท่วม ดินถล่ม ปี 2562 ณสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

โดยมี นายคมสันสุวรรณอำภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ในการประชุมซึ่งจัดขึ้นเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ที่เกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูฝนอีกทั้งเป็นการดำเนินการในให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงทันต่อเหตุการณ์
การประชุมครั้งนี้ประกอบไปด้วยหัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ/ข่าว. ปชส. สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 1

Related posts