เชียงใหม่ // ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่”

“ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินนโยบายสำคัญในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” ดังนี้
เวลา 11.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์) เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินนโยบายสำคัญ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานฯ ณ โครงการเกษตรวิชญา บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


เวลา 13.00 น. ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการนมโรงเรียน พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่/เกษตรอำเภอแม่ริม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ โรงเรียนบ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


เวลา 14.00 น. ติดตามการดำเนินงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เวลา 14.30 น. หารือการส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองคุณภาพในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เวลา 16.00 น. หารือการส่งเสริมการผลิตโกโก้คุณภาพ ร่วมกับคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ภาพ/ข่าว ปชส. เกษตรและสหกรณ์เชียงใหม่

Related posts