เชียงใหม่ // คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร​บรรยายเรื่อง ” การอุปัฏฐาก​พระสงฆ์​อาพาธ​ภายใต้​หลักพระธรรมวินัย ” ในการประชุม​วิชาการ​โรงพยาบาล​สงฆ์

ศ.นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร​บรรยายเรื่อง ” การอุปัฏฐาก​พระสงฆ์​อาพาธ​ภายใต้​หลักพระธรรมวินัย ” ในการประชุม​วิชาการ​โรงพยาบาล​สงฆ์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยโรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้แก่คณะผู้บริหารและคณะทำงานจาก 63 โรงพยาบาล​ ที่มีโรงพยาบาลสงฆ์ทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟัง เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน​ 2562 ณ โรงแรม​มิราเคิล แกรนด์ เขตหลักสี่ กทม.

Related posts