เชียงราย // ต้อนรับ นายเดวิด แคทซ์ สมาชิกของคณะกรรมการด้านเทคนิคของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF)

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายเดวิด แคทซ์ สมาชิกของคณะกรรมการด้านเทคนิคของสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF) พร้อมคณะ เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 4 มิ.ย.62 ที่ห้องรับรองของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ในโอกาสนำเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการวิ่งมาราธอน และให้คำแนะนำข้อเสนอแนะเพิมเติมสำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าว

โดยมี นางอมร อายุปัน ผอ.กกท.จ.เชียงราย พร้อมคณะร่วมประสานการต้อนรับ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดงานที่จะมีขึ้นในครั้งนี้

ตามที่สมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และภาคเอกชน จะได้ร่วมกันจัดงาน GLOBAL RUNNING EVENTS 2019 โดยแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือ กิจกรรม GLOBAL RUNNING CONFERENCE เป็นการจัดประชุมสัมมนาเรื่อง การจัดงานวิ่งระดับนานาชาติ และระดับโลกครั้งแรกในประเทศไทย โดยกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 4-5 ก.ค. 62 ที่โรงแรมริเวอร์รีจังหวัดเชียงราย และกิจกรรม Chiangrai 21.1 เป็นกิจกรรมวิ่งมาราธอน 3 ระยะทาง คือ ระยะทาง 21.1 กม.ระยะทาง 10 กม.และระยะทาง 3.5 กม. จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6-7 ก.ค. 62 นี้

สำหรับการจัดงาน Global running events 2019 เป็นกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนเมืองรอง เรื่องการสร้าง Sport tourism Event เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในรูปแบบเชิงกีฬามวลชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ผู้จัดงานมีความเห็นว่าจังหวัดเชียงรายมีภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มีการคมนาคมขนส่งที่ได้เปรียบกว่าจังหวัดอื่น มีสนามบินนานาชาติ โรงแรม ร้านค้า ร้านอาหาร จำนวนเพียงพอ สามารถรองรับนักกีฬา มวลชน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้เป็นจำนวนมาก อีกทั้ง จังหวัดเชียงรายและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีประสบการณ์การจัดงานระดับชาติ รวมถึงมีต้นทุนผู้สนใจด้านกีฬาสูงจึงคิดว่าจะสามารถพัฒนาและปรับเข้าสู่การจัดงานระดับมาตรฐานสากลได้ในระยะเวลาอันสั้นได้อีกด้วย

Related posts