เชียงใหม่ //. ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ รศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณกมล โอภาสกิตติ ผู้จัดการทั่วไปบริษัทฤทธา และ คุณวิกรม จันทร์วรชัยกุล ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมบริษัท บางกอก เชนฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน)

ในโอกาสเดินทางมาให้คำแนะนำแนวทาง ในการปรับปรุงหอผู้ป่วย ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ รวมถึงให้คำแนะนำแนวทางในการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ณ อาคารสุจิณโณ และอาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts