นครสวรรค์ // “นายกไพลิน ” เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก


เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตําบล ท่าน้ำอ้อยม่วงหัก โดยร้อยตำรวจตรีวิรัช โตอิ้ม รองนายกเทศมนตรีฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี เทศบาลตําบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จัดโครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ ขึ้นเพื่อให้ผู้ร่วมการอบรม เทิดทูนและดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักสำคัญของชาติ โดยได้เรียนเชิญวิทยากร ดร.ไพศาล สุขปัญญา อดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน มาบรรยาย และ วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นำคณะเข้าถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุธนารีนาถ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคประชาสังคม หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ พนักงานเจ้าหน้าที่และประชาชน จำนวน 90 คน


ภาพ สำเริง
ข่าว กษิภณ

Related posts