นครสวรรค์ /// พิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล, ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายอรรถพร สิงหวิชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายกเหล่ากาชาด นำข้าราชการ ผู้แทนองค์กรภาครัฐภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชีนี และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ที่บริเวณ ลานสนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร  สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัด นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาด นำข้าราชการ ทุกสังกัด ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ซึ่งหลังจากนั้นท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเมธี เต้าคณะจังหวัดนครสวรรค์นำคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้เข้าร่วมพิธี  ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยบริเวณรอบนอกมีคหบดีผู้มีจิตอาสา เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มผู้มาร่วมงานด้วย

หลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตร นายอรรถพร  สิงหวิชัย นำผู้แทนศาลยุติธรรม หัวหน้าส่วนราชการ เคารพธงชาติ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี  และ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณอาคารหอประชุมศาลาประชาคม

สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2521 ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2562 และวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

ภาพ/ข่าว    อ.ชาติชาย เกียรติพิริยะ

Related posts