นครสวรรค์. // “นายกไพลิน” ประชุมเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าภาพต้อนรับจังหวัดนครสวรรค์ เคลื่อนที่

24 พค.62 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลท่่น้ำอ้อยม่วงหัก


นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ประชุมเตรียมความพร้อม การเป็นเจ้าภาพต้อนรับจังหวัดนครสวรรค์ เคลื่อนที่ วันที่ 13 มิย.52 นี้
ณ โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) ม.1 ต.ท่าน้ำอ้อย


โดยมี นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล /อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ในเขตอำเภอ กำนัน /ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าน้ำอ้อย ตำบลม่วงหัก เข้าร่วมฯ

โดย กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ จะมีการมอบถุงยังชีพ ให้ผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษา ให้เด็กยากจนด้อยโอกาส และหน่วยบริการจากหน่วยงาน ต่างๆของจังหวัด
ในส่วนของเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก นายกไพลิน โตอิ้ม จะเปิดร้านค้าศูนย์บาท ให้ประชาชนนำขยะรีไซเคิล มาแลกของใช้อุปโภค บริโภค และอาหารสด เช่น เนื้อหมู ไก่ เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน และเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้ง


ภาพ สถาพร
ข่าวกษิภณ

Related posts