เชียงใหม่ // สำนักงาน ปปส.ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2562

สำนักงาน ปปส.ภาค 5 กำหนดขายทอดตลาดทรัพย์สินกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2562 ประเภทยานพาหนะ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ

ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ติดตามรายละเอียดได้ที
https://www.oncb.go.th/ONCB_OR5/_layouts/15/FSBTSP2013/NewsDisplay.aspx?NewsID=92&DisplayScope=internet%20and%20intranet&NewsList=ONCBNews4&NewsListDisplayName=ONCBNews4&ColumnName=Title,image,VisitedCounts,FormatDate,DateCreate&Newssite=http://www.oncb.go.th/ONCB_OR5&Comment=yes

Related posts