แพร่. // การประชุม คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 ผอ.ปปส ภาค5 นายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ น.ส.สุกันยา ใหญ่วงศ ผอ.ปพ.และส่วนประสานพื้นที่เข้าร่วมติดตามการประชุม คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมแพร่นครา อ.เมือง และ บ้านไทรย้อย หมู่ 12 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

โดยมี นายสว่างธาตุอินจันทร์ ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ภาคเหนือตอนบนเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 40 คนประกอบไปด้วย คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ ผู้แทนพัฒนาชุมชน ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนโดยมีสาระสำคัญ ดังนี้


1 ติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายกองทุนแม่ระดับจังหวัด
2 คัดเลือกหมู่บ้าน ที่จะไป นำเสนอผลงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ในวันพระราชทานเงินขวัญถุงต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
3 การเตรียมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาค
4 แนวทางการดำเนินงานในครึ่งปีหลังและโครงการที่จะขอรับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปปส
พร้อมทั้งมีการศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ฯ
บ้านไทรย้อย หมู่ 12 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย ซึ่งมีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการชุมชน การหารายได้เข้ากองทุน การนำเงินจากกองทุนมาสนับสนุนกิจการชุมชน การจัดการขยะ สร้างสภาพเวดล้แมที่ดีเพื่อไม่ให้คนในชุมชนไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

ภาพ/ข่าว     ทิพากร

Related posts