นครสวรรค์ //. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 46

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 46 ประจำปีการศึกษา 2561

โดย ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาที่เรียนดี

ในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จำนวน 166 คน ซึ่งจะกลับไปปฏิบัติงานตามหน่วยงานต้นสังกัดในจังหวัดต่างๆ โดยมีอาจารย์พี่เลี้ยง คณาจารย์ ท่านผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง เข้าร่วมในพิธี ณ วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์

ภาพ/ข่าว      แตงโม

Related posts