สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(TFOPTA) จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562

สุรินทร์ นิลกำแหง รองประธานสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า

คณะกรรมการและสมาชิก TFOPTA
ด้วยสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(TFOPTA) จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
ในวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2562 กำหนดการ ดังนี้
1. วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
เวลา 15.00-17.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม ชลนภา รีสอร์ท ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา 18.30-21.00 น. ร่วมฟังเสวนา “ทิศทางท่องเที่ยวไทยยุคออนไลน์” และงานเลี้ยงต้อนรับครอบครัวสมาพันธ์ฯ ณ หาดหน้าด่าน อำเภอขนอม (ดนตรีธีม Ample Moon Party)
2. วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562
เวลา08.00-12.00 น. เข้าร่วมโปรแกรม 4 เส้นทาง
เวลา 15.00-17.00 น. ร่วม Table Top Sale ระหว่างผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก TFOPTA กับผู้ประกอบการและกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ โรงแรทวินโลตัส
เวลา 18.30-19.00 น. Dinner Talk นำเสนอ DNA Tourism ของนครศรีธรรมราช ความพร้อมการเป็นเมืองรองแห่งการท่องเที่ยว
เวลา 20.30 น. ร่วมสนุกกับงานเลี้ยงสังสรรค์ตามอัธยาศัย(มอบธง) รำวงเวียนครก
3. วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562 ร่วมแห่ผ้าขึ้นธาตุฯ ณ วัดพระมหาธาตุมหาวิหาร

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกและ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนได้พบปะและแลกเปลี่ยนสินค้าทางการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงความรู้ การผลิต การค้า การลงทุนให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากขึ้น
✅ ในการนี้สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(TFOPTA) ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
✅ สามารถลงทะเบียน เข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยการส่งแบบตอบรับไปที่สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ราคาลงทะเบียน ดังนี้

✔️ พักคู่ ราคา 2,999 บาท/ท่าน
✔️ พักเดี่ยว ราคา 3,999 บาท/ท่าน
✔️ เข้าร่วมงาน 1 วันไม่พัก ราคาวันละ 1,000 บาท/ท่าน
✔️ เข้าร่วมงาน 2 วันไม่พัก ราคาวันละ 1,500 บาท/ท่าน

✅ ราคานี้รวม
📌 เข้าร่วมกิจกรรม 3 วัน 2 คืน ที่พัก 2 คืน(ขนอม 1 คืน+ในเมืองนครศรีฯ 1 คืน)
📌 อาหาร 5 มื้อ
📌 รถรับ-ส่ง สนามบิน
📌 ทัวร์ท่องเที่ยวชุมชน-เมือง ตามโปรแกรม 1-4
🚌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามรายละเอียดที่ระบุในแบบตอบรับของสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจ.นครศรีธรรมราช

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์
ประธาน TFOPTA
โดยสรุป มีสมาชิก เข้าร่วมงานตอนนีโดย ประมาณ 500 ท่าน

Related posts