จังหวัดสุโขทัย…!!@ พิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 2/2562…!! ***

จากการรายงานของผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น . ณ หอประชุมวรรณกลางสถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยเขตสุโขทัย นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีจัดการประชุมคณะกรรมการ และสมาชิกกาชาดจังหวัดภาค 8 ครั้งที่ 2/2562

โดยมีนายกเหล่ากาชาด จังหวัดสุโขทัย แม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยนายอำเภอ รองนายกเหล่ากาชาด คณะกรรมการบริหาร สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งกรรมการกิ่งกาชาด และสมาชิกกิ่งกาชาด อำเภอศรีสำโรง อำเภอศรีสัชนาลัย อำเภอทุ่งเสลี่ยม และอำเภอสวรรคโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 8 ครั้งที่ 2/2562ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดตาก และจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 450 คน ทั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับผู้ประสงค์ฉีดวัคซีน จำนวน 47 ราย…

ณัฐวุฒิ ยอดหมวก ภาพ/วินัย ชำนาญปืน ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts