นครสวรรค์ /// ใหญ่ใจดีร่วมทำบุญในวันหยุดต่อเนื่อง ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30น.นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มอบหมายให้ นายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลปากน้ำโพ นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำโพ บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 6,000บาท (หกพันบาทถ้วน) นายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ

นพ.สมิทธิ์ – คุณปาณิสรา อารยะสกุล (หมอโอ๊ค-โอปอล์) บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับแผนกกุมารเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 60,000บาท(หกหมื่นบาทถ้วน) โดยนายแพทย์ธนาศักดิ์ อิศรากุลสิริภัทร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ,หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม รับมอบ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ตัวแทนคณะผู้มีพระคุณของว่าที่ร้อยตรีภาธรทฤฒ ปานสอน บริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัด จำนวน83,500บาท(แปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯเป็นผู้รับมอบ

 

ภาพ/ข่าว     ปชส. สปร

ธนิศา (พัช)สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

 

Related posts