เชียงใหม่ // คุณ อี จง ฮยอน บริจาคเงินจำนวน 40,515 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช.

คุณ อี จง ฮยอน บริจาคเงินจำนวน 40,515 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีคุณบุญเฉลา สุริยวรรณ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts