เชียงใหม่ // รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่

ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 48 ปี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคุณธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ให้การตัอนรับ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related posts