เชียงใหม่ // รอง​ผู้​อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็น​ประธาน​ใ​นพิธีเปิด​การอบรม​ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ​ทางการแพทย์​ตามมาตรฐาน​ ISO 15189 : 2012 และมาตรฐานความปลอดภัย​ทางห้องปฏิบัติการ​ ISO 15190 : 2003

ผศ.นพ.ประสิทธิ์​ วงศ์​ตรีรัตน​ชัย​ รอง​ผู้​อำนวยการ​โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ เป็น​ประธาน​ใ​นพิธีเปิด​การอบรม​ระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ​ทางการแพทย์​ตามมาตรฐาน​ ISO 15189 : 2012 และมาตรฐานความปลอดภัย​ทางห้องปฏิบัติการ​ ISO 15190 : 2003

ซึ่งจัดโดยงานธนาคาร​เลือด โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ โดยมี ดร.วิสิตศักดิ์​ สุขสะอาดพะสุ ผู้อำนวยการ​ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์​ คณะเทคนิค​การแพทย์​ มช. เป็นวิทยากร​ เมื่อวันที่ 14 พฤษภ​า​คม​ 2562 ณ ห้องประชุม 152 ชั้น 15 อาคาร​สุจิ​ณ​โณ​ คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช.

Related posts