นครสวรรค์ /// “นายกไพลิน” เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ พร้อมนายอำเภอ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 14 พ.ค.62 เวลา 09.00น. นางไพลิน โตอิ้ม นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วง ต้อนรับ นายสมบุญ วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอพยุหะคีรี ออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไร้  นางบาง คงเปลื้อง ม.2 ต.ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์

โดยมี นายบุญส่ง ล้อมรื่น ผอ.รพ.พยุหะคีรี, นางมัณฑนา นิลสนธิ สสอ.พยุหะคีรี. นางจารุวรรณ์  นฤมลต์ ผอ.รพ.สต.ท่าน้ำอ้อย, นายไพโรจน์ ประดิษฐ์วงศ์วาน พัฒนาการอำเภอพยุหะคีรี, นางสงกรานต์ พลีสัตย์ รองปลัดเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก, นายประเทือง อินอิ่มผญบ.ม.2 ต.ม่วงหักและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โดยทางอำเภอพยุหะคีรี และสาธารณสุขอำเภอ ได้มอบถุงยังชีพและสิ่งของ ตรวจดูสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ สุขภาพ ของผู้ยากไร้ ซึ่งทางเทศบาล ได้ประสานขอซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ผ่านอำเภอพยุหะคีรี ไปยัง พมจ.นครสวรรค์เพื่อพิจารณาแล้ว และบริเวณบ้านผู้ยากไร้ มีน้ำรอระบาย หากฝนตก เสี่ยงการเกิดเชื้อโรค นายกไพลิน โตอิ้ม ได้สนับสนุนงบประมาณส่วนตัวให้ทางผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา ช่วยดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

ภาพ สถาพร

ข่าว กษิภณ

Related posts