เชียงใหม่. // รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr. Roger C.Y. Chen President of ISU, Dr. San-Nam Yang (M.D.) และ Dr.Anna Warangkana Lin จาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน

ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Dr. Roger C.Y. Chen President of ISU, Dr. San-Nam Yang (M.D.) และ Dr.Anna Warangkana Lin จาก I-Shou University ประเทศไต้หวัน

ในโอกาสเดินทางมาลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเข้าหารือกับผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช. ในฐานะที่มีความร่วมมือทางวิชาการที่ดียิ่งต่อกัน ในเบื้องต้นจะเริ่มร่วมมือวิจัยทางด้าน traditional medicine, orthopedics และ plastic surgery ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts