เชียงใหม่ // ติดตามข่าวสาร กิจกรรมและความเคลื่อนไหว การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญ ติดตามข่าวสาร กิจกรรมและความเคลื่อนไหว การเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่ https://w3.med.cmu.ac.th/etc/60th/

Related posts