เชียงใหม่ //. พระอาจารย์ประจำมหามกุฏราชวิทยาลัย แสดงธรรมเทศนา ในการจัดแสดงพระธรรมเทศนาและจัดนิทรรศการ เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา

พระมหา ดร.สกุล มหาวีโร เจ้าอาวาสวัดผ้าขาว  ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พระอาจารย์ประจำมหามกุฏราชวิทยาลัย แสดงธรรมเทศนา ในการจัดแสดงพระธรรมเทศนาและจัดนิทรรศการ

เนื่องในโอกาสสัปดาห์วันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้บุคลากรและประชาชนทั่วไป ได้สืบสานศิลปวัฒนธรรม ทั้งด้านประเพณีและศาสนา โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts