นครสวรรค์. // บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นางสาวณิชารีย์ ดีจักรวาล บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้นางสาวณิชารีย์ ดีจักรวาล และครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ


………………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

Related posts