ขอนแก่น // คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร และหัวหน้างาน คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะแพทยศาสตร์ส่วนภูมิภาค 3 สถาบัน อันได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 23

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือด้านต่างๆร่วมกัน โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 พฤษภ​า​คม​ 2562 ณ ห้องประชุมมิตรภาพ​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​ขอนแก่น​

Related posts