นครสวรรค์ /// สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

โครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ YELG    ที่ โรงแรม เดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซค์ จ.นครสวรรค์ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  จัดโครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Golbal (YELG) – สินค้าไทยบินไกลสู่ตลาดโลก    โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยากร มณีเนตร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการ

ซึ่งโครงการพัฒนานักส่งออกรุ่นใหม่ Young Exporter from Local to Golbal  เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการผลักดันสินค้าและบริการสู่ตลาดโลกได     โดยได้ให้ความสำคัญกับผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงได้มากที่สุด

ซึ่ง โครงการดังกล่าว ได้มีการจัดการอบรม 2 ระยะ ระยะที่ 1 เป็นการอบรมสัมมนา เพื่อเป็นการสร้างความกระตุ้นและสร้างการรับรู้การตื่นตัวของผู้ประกอบ โดยระยะแรกนี้ ได้มีการเปิดกว้างให้ ประชาชน ผู้ประกอบการ ร้านค้า เอกชน เข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไม่จำกัด ระยะที่ 2 ทางโครงการฯจะมีการคัดเลือกผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและสามารถพัฒนาสินค้าของตนเองไปยังต่างประเทศได้ โดยระยะนี้ใช้เวลาการเข้าอบรม 3 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ ร้านค้า เอกชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจ

ธนิศา (พัช) สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts