นครสวรรค์ // โรงเรียนนครสวรรค์ เตรียมรับประเมินรอบ 4 (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 13 พฤษภาคมนี้ ที่หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 โดยมีนายบุญจันทร์ คำภิรานนท์ รอง ผอ.กลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล กล่าวรายงาน วิทยากรรับเชิญคือ ดร.เอกชัย จันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในหัวข้อ แนวคิดและหลักการประเมินคุณภาพแนวใหม่ มาตรฐานการศึกษา

เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา แนวทางการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) และการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 สำหรับผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนนครสวรรค์ จำนวน 181 คน

ภาพ/ข่าว   อ. ชาติชาย เกียรติพิริยะ

Related posts