ปปส.ภ.5 ร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน… ” ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายนรภพ อุทธยอด นสส.ปก ผู้แทน ปปส.ภ.5 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน “ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนตะวันออก” เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ณ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกรรมการชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาล จำนวน 60 คน

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนตะวันออก และชุมชนข้างเคียงในการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี 2562 ทั้งนี้ ผู้แทน ปปส.ภ.5 ได้ให้ความรู้ถึงกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินก่อนและหลังพระราชทานเงินขวัญถุง

ภาพ/ข่าว                   ปชส.ปปส.ภ.5

ธนิศา (พัช)  สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts