โครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา ฤดูฝน ปี 2562

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเทพพงษ์ ตรีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 นายชลเทพ ทาตรี ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่ 3

นายวิศาล วสุนธาราพร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมหารือการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา ฤดูฝน ปี 2562 เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการเป็นไปตามมาตรการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยา ฤดูฝน ปี2562 ณ ห้องประชุมส่วนบริหารจัดการน้ำ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติกำภู ชั้น2 กรมชลประทานสามเสน

 

ภาพ/ข่าว   ปชส.โครงการชลประทานนครสวรรค์

สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts