นครสวรรค์ //. บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 11,500 บาท

วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.30 น. คุณตรีวิทย์ ตั้งสุจริตธรรม และครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 11,500 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมี คุณสุนันทา พรมอุทัย ผู้ตรวจการนอกเวลา เป็นผู้รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้ท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ
………………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าค่ะ

ภาพ/ข่าว.  นวลทิพย์

Related posts