เชียงใหม่ /// ร่วมสวมเสื้อกาวน์พร้อมแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ศ. เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าภาควิชา คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมสวมเสื้อกาวน์พร้อมแสดงความยินดีกับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

ในพิธีสวมเสื้อกาวน์ พิธีมอบรางวัลเรียนดี พิธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น และโครงการผู้บริหารฝ่ายวิชาการพบผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( cr. ภาพ : ชมรม Medicine camera creative club )

Related posts