นครสวรรค์ /// ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ จัดปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมอาคารเจ้าพระยาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ โดยมีนายอภิรักษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ เป็นประธานกล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วยนางวรรณา ประสมพงษ์ รองผู้อำนวยการฯ กล่าวต้อนรับและแนะนำการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล หลักสูตรของโรงเรียนฯ

นอกจากนี้นักเรียนใหม่ทุกคนยังได้ทราบถึงการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ วินัย ข้อบังคับต่างๆ จากหัวหน้าฝ่ายงานกิจการนักเรียน และแนะนำอาคารสถานที่ ห้องเรียนต่างๆให้นักเรียนได้รับทราบ ช่วงบ่ายทางโรงเรียนสวนกุหลาบฯ ให้นักเรียนทำแบบประเมินความถนัดและเตรียมพร้อมสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสายการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อาทิแผนวิทยาสตร์-คณิตศาสตร์/ แผนศิลป์-ภาษา /และ แผนทั่วไป

ภาพ/ข่าว       ปชส.อบจ.นครสวรรค์

Related posts