นครสวรรค์ /// งานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอแม่เปิน ประจำปี 2562 ( ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบได้ทั่วโลก ในเวปนี้)

นายสุเทพ วงศ์วานิช รอง ผวจ. นครสวรรค์ เป็นประธาน พิธีเปิดงานสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอแม่เปิน ประจำปี 2562  ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์  หมู่ 3 ต. แม่เปิน อ. แม่เปิน จ นครสวรรค์

โดยมีแขกผู้มีเกียรติ สส.นิโรธ สุนทรเลขา,นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท.สนง.นครสวรรค์,คุณสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ และประชาชนร่วมงานหลายพันคน

คุณสุภาพร แตงนารา นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรมและร้านอาหารจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมส่งเสริมอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมธรรมที่ดีงามสืบสานมาแต่โบราณ รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของพี่น้องชาวอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลังไหล่เข้ามาเที่ยวนครสวรรค์ สร้างเศรษฐกิจที่ดีให้กับประชาชนท้องถิ่น

งานประเพณีบุญบั้งไฟเป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสาน เรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านจัดงานบุญบ้างไฟ ขึ้นเพื่อเป็นการบูชาพระยาแถน ชาวบ้านมีความเชื่อว่าพระยาแถน มีหน้าที่คอยดูแลฝนตกต้องตามฤดูกาล หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ ช่วงเวลาของประเพณีบุญบั้งไฟคือเดือน 6 หรือเดือนพฤษภาคมของทุกๆปี

ประชาชน ต.แม่เปิน อ. แม่เปิน จ นครสวรรค์ ประมาณร้อยละ 85 เป็นชาวไทยเชื้อสายอีสาน มีอาชีพหลักคืออาชีพด้านการเกษตรต้องอาศัยน้ำฝนในการเพาะปลูกในความเป็นในความเชื่อจึงต้องมีการจุดั้งไฟ ในช่วงต้นฤดูฝนหรือประมาณเดือนพฤษภาคมของทุกๆปี

เพื่อขอฝนถือเป็นประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันชาวอีสานมีความเชื่อว่าถ้าปีใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟ ฟ้าฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดความแห้งแล้งไม่มีน้ำทำนา แต่ถ้าปีใดจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ. ฟ้าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลเกิดความอุดมสมบูรณ์ งานบุญบุญบั้งไฟ จึงถือเป็นงานประเพณีจำเป็นที่สำคัญของชาวอีสาน ซึ่งเป็นงานประเพณีที่สร้างความรักความสามัคคีของคนท้องถิ่นเป็นอย่างดี

ภาพ/ข่าว

ธนิศา  (พัช)  สำนักข่าวภูมิภาค PM news TV

Related posts