เชียงราย // พิธีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป. ลาว และจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร รองผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดพิธีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป. ลาว และจีน

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 10 พ.ค.62 ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ อ.เมืองเชียงราย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม จากศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณณัฐนรี จารุนิภากุล วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันบรรยาสรุปข้อมูล การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน ท่ามกลางผู้สนใจที่เข้ามาร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก

สำหรับเนื้อหาการบรรยาย เป็นนำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ระหว่างไทย สปป.ลาว และจีน การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ร่วมกับชุมชน กรณีศึกษา Kawagoe ประเทศญี่ปุ่น การขนส่งข้ามแดนและระเบียงเศรษฐกิจ นำเสนอผลการประชุม Focus Group และการสำรวจการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทยสปป. ลาว และจีน โดยการจัดประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป. ลาวและจีน ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมรับฟังกว่า 250 คน เพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ในช่วงบ่ายจะเป็นการเสวนาระดมความคิดเห็นในการพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทาง R3A ระหว่างไทย สปป. ลาว และจีน โดยนายกิตติ ศักดิ์กุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย นายเศรษฐศักดิ์ พรหมมา ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดเชียงราย นางวรุณยุพา วิเศษสรรค์ หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ด้วย

Related posts