เชียงใหม่ // เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนวันต์ ชุมแสง ผู้อำนวยการจังหวัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณธนวันต์  ชุมแสง ผู้อำนวยการจังหวัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Related posts