เชียงใหม่ // คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ คุณอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ คุณอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ในโอกาสมาหารือแนวทางการบริจาคเครื่องมือแพทย์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.คุณอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ในโอกาสมาหารือแนวทางการบริจาคเครื่องมือแพทย์ ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรับรอง สำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

Related posts