เชียงใหม่ // แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยาในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

พร้อมด้วย นายอธิพัชร์ โฉมแดง ผู้อำนวยการส่วนฯ ที่ 2 เชียงราย, นายทนงศักดิ์ นิรากรณ์ ผู้อำนวยการส่วนฯ ที่ 3 แม่ฮ่องสอน และนายมานพ ไทยหล่อ ผู้อำนวยการส่วนฯ ที่ 4 เชียงแสน จัดการบรรยายและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานด้านอุทกวิทยาในการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 เชียงใหม่

เพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์กับการเตือนภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก นายธาดา สุขะปุณพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน เป็นวิทยากร ดังกล่าว

ภาพ/ข่าว.    ว่าที่ ร.ท.สายรุ้ง กลุ่นเขียว

Related posts