เชียงราย //. พิธีถวายเครื่องราชสักการะในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะในพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดเชียงราย เมื่อเย็นวันจันทร์ที่ 6 พ.ค.62 ที่ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย อ.เมืองเชียงราย

โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการจิตอาสาพระราชทาน กำลังจิตอาสาพระราชทานทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และผู้นำท้องถิ่นร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยก่อนเริ่มพิธี ประธานได้ลงนามถวายพระพร จากนั้น ประธานขึ้นสู่มณฑลพิธี ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จากนั้น ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อจากนั้น ประธานประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพร้อมกับส่วนกลาง รวมทั้ง รับชมการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย จากสีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์มหาปราสาท ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล และเสด็จออกให้คณะทูตานุทูต กงสุลต่างประเทศ เฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท โดยในการนี้ ได้มีการแปรอักษรเฉลิมพระเกียรติด้วยอากาศยานไร้คนขับ จำนวน 300 ลำเป็นเสร็จสิ้นพิธี

ซึ่งการประกอบพระราชพิธีตามลำดับดังกล่าว ได้รับความสนใจจากชาวจังหวัดเชียงรายที่มาร่วมเฝ้าแหนชื่นชมพระบารมี และรวมดวงใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการถวายความจงรักภักดี รวมทั้งล้วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในโอกาสแห่งการเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์ตามโบราณขัตติยราชประเพณี

ทั้งนี้ ตลอดช่วงบ่ายของการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้มีประชาชนจากทุกอำเภอของจังหวัดเชียงรายเดินทางมาร่วมรับชมภาพโทรทัศน์จากการถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยด้วยเครื่องฉายภาพขนาดใหญ่ที่ทางจังหวัดเชียงรายได้ติดตั้งแสดงไว้ทั่วบริเวณงานภายในศาลากลางจังหวัดเชียวราย นอกจากนี้ มณฑลทหารบกที่ 37 ได้ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 จัดตั้งโรวครัวพระราชทานผลิตอาหารและน้ำดื่มสะอาดให้แก่ผู้มาร่วมพิธี รวมทั้งโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราชจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับประชาชนที่มาร่วมงานแล้วมีอาการไม่สบาย หรือมีอุบัติเหตุ ในขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 ได้จัดรถผลิตน้ำดื่มและน้ำสะอาดไว้รองรับการให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมในพิธีอีกด้วย

ซึ่งพสกนิกรชาวจังหวัดเชียงรายล้วนต่างปิติชื่นชมและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนานัปการ ที่ทรงพระราชทานให้แก่พสกนิกรในทั่วทุกทิศานุทิศ และประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายยังได้แสดงออกซึ่งความรักความสามัคคีโดยทั่วกัน

โดยในโอกาสนี้ ประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายยังได้ร่วมกันประดับธงชาติไทยและธงพระนามาภิไธยย่อ วปร. ตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมเครื่องสักการะ และประดับธงชาติไทยพร้อมธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ในบริเวณร้านค้า อาคาร บ้านเรือน สำนักงาน และสวนสาธารณะ ทั้งได้ร่วมลงนามถวายพระพร รวมทั้งได้ร่วมดำเนินการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และยังได้มีโอกาสร่วมแสดงความยินดีด้วยการสวมใส่เสื้อสีเหลืองเฉลิมฉลองที่ได้มีส่วนร่วมสืบสานต่องานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันสำคัญยิ่ง ทั้งต่อประเทศชาติและประชาชนในครั้งนี้ร่วมกันอีกด้วย ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าในนามข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน พ่อค้า ภาคเอกชน ประชาชน และมวลชนทุกสาขาอาชีพชาวจังหวัดเชียงราย

Related posts