นครสวรรค์. // บวชเฉลิมพระเกียรติ 108 รูป. จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ

บวชเฉลิมพระเกียรติ 108 รูป. จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 108 รูป ที่วัดนครสวรรค์


เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 2 พฤษภาคมคมนี้ ที่วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการนำนาคเข้าอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

พร้อมด้วย นายสุเทพ วงษ์พาณิช , นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมาก


โดยจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดจัดโครงการโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 2 – 16 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมอุปสมบท จำนวน 108 รูป เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนา โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตาประทานผ้าไตรจำนวน 1 ไตร เพื่อถวายแด่พระอุปชฌาย์ แก่วัดที่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด ที่จัดโครงการอุปสมบท ดังกล่าว ซึ่งที่วัดนครสวรรค์ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพปริยัติเมธี เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นพระอุปัชฌาย์ มีข้าราชการสวมขุดปกติขาว และประชาชนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว.  อ. ชาติชาย เกียรติพิริยะ

Related posts