นครสวรรค์ ////(มีคลิป) “นายกไพลิน”ยกช่อฟ้าวัดบ้านบน

นางไพลิน  โตอิ้ม  นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อย ม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ร่วมงานบุญสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันสำคัญของพุทธศานิกชน ” วันมาฆบูชา” ประจำปี 2560

งานบุญส่งเสริมพระพุทธศาสนา ยกช่อฟ้า พระอุโบสถวัดบ้านบน ต.ม่วงหัก  อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์  เพื่อพระภิกษุสงฆ์ ประกอบศาสนกิจสำคัญทางพระพุทธศาสนา  จรรโลงศาสนาพุทธให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไป  โดยมี ว่าที่ ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอพยุหะคึรึ จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน


ภาพ/ข่าว                                     ธนิศา    pat

มนตรี   มั่นคงดี      บก.ข่าว  083-4848297     รายงาน

Related posts