จ.นครสวรรค์…!!@ ชาวบ้าน 2 หมู่ เผชิญหน้าเข้าร่วมประชาพิจารย์…!!☆☆ (ดูทีวี PM news TV บนมือถือทุกระบบทั่วโลก ได้ในเวปนี้).

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2562 เวลา 10.00 น. นายสมชาย ตาเวียน รองปลัด อบต.นาขอม รักษาการนายก อบต.นาขอม ได้เปิดเวทีประชาพิจารย์ เรื่องการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกร ณ หน้าองค์การบริหารส่วน ต.นาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

ซึ่งมีหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตุการณ์ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทเข้ามาชี้แจงขั้นตอนในการก่อสร้าง ซึ่งมีชาวบ้านหมู่ 6 และหมู่ 9 ร่วมกันทำประชาพิจาาย์แสดงความคิดเห็นในกรณี การสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกร ของบริษัท เกษตรสมหวัง 2017 จำกัด และบริษัท เบทาโกร อุตสาหกรรม จำกัด ผู้ร่วมทุนโครงการพัฒนาส่งเสริมสุกรฟาร์มเช่าสู่ชนบท

ในพื้นที่การก่อสร้างโรงเรือนจำนวน 206 ไร่ ซึ่งโรงเรือนแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ หมู่ 6 และหมู่ 9 ณ บริเวณเขาช้างฟุบ มีชาวบ้านทั้งเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วย เข้ามาทำประชาพิจารย์ในครั้งนี้ โดยมีกลุ่มชาวบ้านที่เห็นด้วยมีจำนวนกว่า 80 คน ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยจำนวนกว่า 70 คน ซึ่งกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยคือ หมู่ 9 เพราะเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกร ทั้งทางตรงและทางอ้อม และสร้างผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร สิ่งที่จะกระทบตามมาในอนาคตคือกลิ่นเหม็นของมูลสัตว์

ซึ่งในเทศบัญญัติคุ้มครองชาวบ้านจะกำหนดให้ก่อสร้างโรงงาน ฟาร์ม ห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 1.5 กม. ต่อจำนวนสุกร 500 ตัว จากการเปิดเผยของ นายณรงค์ พึ่งสำราญ อายุ 42 ปี อยู่บ้านเลขที่ 226/1 หมู่ 9 เปิดเผยว่า ครอบครัวของตนเองได้บริจาคเนื้อที่จำนวนกว่า 20 ไร่ ให้เป็นที่สาธารณะในการขุดแหล่งเก็บกักน้ำเพื่อให้ชาว หมู่ 9 ได้มีน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ซึ่งแหล่งเก็บกักน้ำจะรับน้ำในฤดูฝนไหลบ่าลงมาจากเทือกเขาช้างฟุบ มาเก็บกักไว้ที่แหล่งเก็บกักน้ำด้งกล่าว ซึ่งเป็นไหล่เขาและเป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรของบริษัท เพื่อหยุดยั้งการก่อสร้างพวกเราชาว หมู่ 9 บ้านวังหิน จะขอคัดค้านการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวทุกวิถีทาง…

วินัย ชำนาญปืน ภาพ/ข่าว/รายงาน 093 – 1717897

Related posts