นครสวรรค์ // *** สพร.8 นครสวรรค์ ติดตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ***

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ ศรีนามนต์ ผอ.กลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ทีมงานที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ เข้าสถานประกอบกิจการตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ในการวิเคราะห์ วินิจฉัย และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับสถานประกอบกิจการ บริษัท เอเวอร์พี จำกัด จังหวัดพิจิตร ที่เข้าร่วมโครงการ Productivity โดยมี กรรมการผู้จัดการ และทีมงาน ให้การต้อนรับ ณ บริษัท เอเวอร์พี จำกัด จังหวัดพิจิตร…

Related posts