เชียงใหม่ // คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Lyceum Northwestern University ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปิน​ส์

ศ.นพ.บรรณ​กิจ​ โล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​ และ ศ.นพ.มานิต​ ศรี​สุ​ร​ภา​นนท์​ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Lyceum Northwestern University ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปิน​ส์ ในโอกาสเข้าพบเพื่อเจรจาความร่วมมือ​ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม​ 2562 ณ ห้องประชุม​ 801 ชั้น 8 อาคาร​ราช​นครินทร์​ คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช.

Related posts