เชียงใหม่ /// พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน

รศ.นพ.อรรถวุฒิ ดีสมโชค รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการรับรองคุณภาพ สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน จากราชวิทยาลัยแพทย์เฉพาะทาง ให้แก่หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ใช้ทุนสู่ระดับมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

 

ภาพ/ข่าว    ปชส  คณะแพทยศาสตร์ มช.

สำนักข่าวภูมิภาคเชียงใหม่

 

Related posts