ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันขนสิ่งของที่ได้รับบริจาคในการช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคใต้

เมื่อ ๒๖๐๙๓๐ ม.ค.๖๐ พ.ท.เฉลิมชาติ สุขเกษ ผบ. ช.พัน.๔ จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันขนสิ่งของที่ได้รับบริจาคในการช่วยเหลือผู้ประสพภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยได้สนับสนุน รยบ.FTS. จากกองพันทหารช่างที่ ๔ อำนวยความสะดวกการขนย้าน เพื่อนำไปรวมไว้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ก่อนขนย้ายไปภาคใต้ในวันที่ ๒ ก.พ.๖๐ ผลการประฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

Related posts