นครสวรรค์ /// การอบรมพระสังฆาธิการ

วันเสาร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเมธี  เจ้าคณะจังหวัดนครสวรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพระสังฆาธิการ ผู้ผ่านการพิจารณาเพื่อฝึกซ้อมเป็นพระอุปัชฌาย์ คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์

ฟังการบรรยายเรื่อง

– การนับอายุ  โดยพระราชปริยัติวิธาน  รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์

– กฎ มส ฉบับที่ ๑๗  โดยพระครูนิวิฐศีลขันธ์  เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์

– หน้าที่พระอุปัชฌาย์  โดยพระครูนิภาธรรมประสิทธิ์  รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์

– ศาสนพิธี  โดยพระครูสิริคีรีรักษ์  เจ้าคณะอำเภอแม่เปิน

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยากร วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา นครสวรรค์ ..085.0506656

Related posts