สุโขทัย // แถลงข่าวการจัดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทย ใส่เงิน ทองโบราณ ใต้ร่มพระบารมี

วันที่ 21 มกราคม 2560 ที่ บริเวณวัดช้างลัอม อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ดร.พรรณสิริ  กุลนาถศิริ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีพยุงศักย์  สุวรรณโณ  นายอำเภอศรีสัชนาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการแถลงข่าวการจัดงานย้อนรอยอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงิน ทองลายโบราณ ใต้ร่มพระบารมี  ระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2560 รวมเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม 2560 ด้วยกิจกรรมรับรุ่งอรุณแห่งความสุข ตักบาตรเช้า ตั้งแต่เวลา 05.30 -07.00 น. หน้าบริเวณวัดช้างล้อม  เวลา 09.39 น. พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง ณ  บริเวณศาลหลักเมือง และเวลา 16.00 น. พิธีเปิดงานย้อนอดีตศรีสัชนาลัย นุ่งผ้าไทยใส่เงิน ทองลายโบราณใต้ร่มผ้าบารมี

สำหรับรูปแบบการจัดงานจะเป็นการจำลองเมืองย้อนอดีตศรีสัชนาลัยประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆทุกวัน ได้แก่ การแสดงหมู่บ้านวิถีไทยของแต่ละท้องถิ่น วิถีชีวิตพื้นบ้าน  การแสดงประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดอาหารขนมพื้นบ้าน การจำหน่ายอาหารโบราณ การแสดงวิวัฒนาการผ้าไทยในโอกาสต่างๆ การแสดงแสง สี เสียง การบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์  นิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาดพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่เคยเสด็จประพาสจังหวัดสุโขทัยและอำเภอศรีสัชนาลัย พร้อมกิจกรรมต่างๆที่สื่อถึงความเป็นวิธีพื้นบ้านของชาวอำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ร่วมสนับสนุนโดย จังหวัดสุโขทัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทัย  อำเภอศรีสัชนาลัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัย

นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา นครสวรรค์ ..085.0506656

Related posts